Posty

Wyświetlanie postów z 2016

Dziecko

Przysłona

Apostolstwo modlitwy przed Najśw. Sakramentem w int. pokoju na świecie

Nowe miejsce dla Tryptyku Jerozolimskiego

W Betlejem, gdzie Jezus zawsze był adorowany

Powroty z Ziemi obiecanej

Bliskość Boga

Ksiądz Piotr znów zaprasza na pustynne doświadczenie wiary Abrahama