Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecane

Wino się wylewa i bukłaki przepadną...Mk 2, 18-22

  Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?».       Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.       Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków». Jaśniej Jezus nie mógł im odpowiedzieć. Przyszedł nowy czas na jaki czekali, ale pomimo znajomości pism nie byli w stanie dostrzec, że te pisma się wypełniają.  Bóg przez nauczających w Starym Testamencie wielokrotnie nawiązuje do czasów

Najnowsze posty

I napełnili je aż po brzegi...J 2, 1-11

Ten wstał i poszedł za Nim...Mk 2, 13-17

I nastała wielka cisza...

Dla ludzi to niemożliwe… Mt 19, 23-30

Raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim... Łk 1, 39-56

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody... Mt 25, 1-13

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał... J 6, 41-51

I nic nie będzie niemożliwego dla was... Mt 17, 14-20

I zjawił się obłok, osłaniający ich... Mk 9, 2-10

Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu...Mt 16, 13-23

Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem...Mt 15, 21-28

Wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni...Mt 14, 22-36

Wy dajcie im jeść...Mt 14, 13-21

Powiadomienie do ewentualnych czytelników...

...nie będzie łaknął,...nigdy pragnąć nie będzie J 6, 24-35

I co jej powiedział...J 20, 11-18

Z bojaźnią i wielką radością...Mt 28, 8-15

Błogosławionej Paschy!