Niebiańska Jerozolima

Anna Wyszyńska

W kościele ormiańsko-katolickim w Jerozolimie odbyła się 25 marca br. uroczysta Eucharystia inaugurująca wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie. Uroczystość połączona była z przekazaniem daru – nastawy ołtarzowej w formie tryptyku, noszącej nazwę „Niebiańska Jerozolima”. W nastawie umieszczona jest monstrancja, przed którą trwać będzie adoracja. 
Uroczystości przewodniczył nuncjusz apostolski w Jerozolimie abp Antonio Franco. Obecni byli m.in. egzarcha Jerozolimy Raphael Minassian – przełożony Ormiańskiego Kościoła Katolickiego, ordynariusz radomski bp Zygmunt Zimowski – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji i wielu innych dostojników. W Eucharystii uczestniczyli również przedstawiciele redakcji „Niedzieli” z redaktorem naczelnym ks. inf. Ireneuszem Skubisiem. 
Inicjatorem budowy ołtarza dla wieczystej adoracji jest Stowarzyszenie Królowej Pokoju, z prezesem Piotrem Ciołkiewiczem. Tryptyk wykonał znany artysta bursztynnik – Mariusz Drapikowski z Gdańska, autor bursztynowej sukienki dla Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. – Naszym pragnieniem jest, aby Stowarzyszenie było wspólnotą ludzi z całego świata, ze wszystkich kontynentów – mówił w jednym z wywiadów Piotr Ciołkiewicz. – Takim łańcuchem serc, który obejmuje Ziemię modlitewną adoracją w intencji pokoju. 
To przesłanie wyraził w sposób artystyczny Mariusz Drapikowski, który podkreśla, że symbolika jego pracy daje możliwość głębokiego zastanowienia się i modlitewnej refleksji, której rdzeniem są słowa Jezusa: „Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję” – lecz aby nastał pokój wśród narodów, musi zapanować pokój w ludzkich sercach. W wypowiedzi dla „NIedzieli” artysta podkreślił, że realizacja tryptyku otoczona była modlitwą wielu osób, które wspierały w sposób duchowy budowę nastawy ołtarzowej, ale modliły się także o pomyślny rozwój dzieła wieczystej adoracji w Jerozolimie. 
Praca po ukończeniu prezentowana była na Jasnej Górze i w innych sanktuariach, pobłogosławił ją również w Rzymie Ojciec Święty Benedykt XVI. Obecnie tryptyk został umieszczony przy IV stacji Drogi Krzyżowej, w miejscu spotkania Chrystusa niosącego krzyż z Matką. Wieczystą adorację pełnią tam wolontariusze z różnych krajów.

Komentarze