13 marca 2012

I znów reklama ;)

Po długich przygotowaniach, pojawiła się w końcu na stronie Kustodii Ziemi Św. strona o Bazylice Bożego Grobu. Polecam serdecznie tym, którzy chcą powspominać lub tym wszystkim, którzy chcą się tu znaleźć choć w taki sposób:

8 marca 2012

Z Radia Watykańskiego...


Izrael: antychrześcijańskie incydenty częstsze, dzieciom wpaja się nienawiść
◊   Młode pokolenia ortodoksyjnych Żydów w Izraelu są wychowywane w lęku i nienawiści do chrześcijan. Stąd np. nagminne spluwanie przed krzyżem czy księdzem – uważa abp Fouad Twal łaciński patriarcha Jerozolimy. Zaznacza on, że ataki na chrześcijan są w Izraelu coraz częstsze. Świadczy to o tym, że takiej postawy Żydzi uczą się w szkole. Wpaja się w nich totalny lęk, który obejmuje myślenie zarówno o historii, jak o teraźniejszości i przyszłości. Patriarcha Jerozolimy przyznaje, że dzieje narodu żydowskiego były dramatyczne i naznaczone cierpieniem. Ale cierpieli też chrześcijanie. „Nie można zapominać, że pierwszymi ofiarami antychrześcijańskiego nazizmu byli polscy katolicy” – podkreśla abp Twal w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Die Tagespost.

Zwierzchnik katolików w Ziemi Świętej ujawnił, że o nasileniu antychrześcijańskich incydentów rozmawiał już z głównymi rabinami Izraela. „Przyznali mi rację i potępili takie zachowania, ale w praktyce nic się nie zmieniło. Księża nadal są opluwani, spluwa się również na krzyż, kiedy procesyjnie niesiemy go ulicami Jerozolimy” – opowiada patriarcha.

Z drugiej strony arabski hierarcha zaznacza, że Kościół katolicki sprzeciwia się postawie chrześcijańskich syjonistów, którzy ewangelizują Żydów, a zarazem wiążą państwo Izrael z przymierzem i w jego powstaniu widzą zrządzenie Opatrzności. „Dla nas Izrael jest takim samym państwem jak każde inne. Opowiadamy się za rozdziałem polityki od religii. A co do ewangelizacji, to w Izraelu jest ona zakazana. Dlatego żydzi tak bardzo nienawidzą chrześcijańskich syjonistów. My ograniczamy się do świadectwa” – oświadczył abp Twal. Zaznaczył on jednak, że liczba katolików w Ziemi Świętej stale rośnie. Jest to zasługą emigrantów z Filipin i Indii. Ich dzieci chodzą do izraelskich szkół, dlatego nowe pokolenia katolików posługują się językiem hebrajskim. Spada natomiast liczba katolików arabskich, którzy coraz częściej decydują się na emigrację – dodał łaciński patriarcha Jerozolimy.

kb/ rv, acn, die tagespost

Purim 5772


IlustracjaW tym roku Purim rozpoczyna się w środę, 7 marca wieczorem. Purim jest świętem upamiętniającym ocalenie starożytnej społeczności żydowskiej w Persji przed zagładą zaplanowaną przez perskiego arystokratę Hamana, o czym wspomina biblijna księga Estery. Purim, jako święto ocalenia, jest bardzo radosnym czasem. Ze względu na swój charakter, a w szczególności zwyczaj przebierania się, nakładania masek i organizowania korowodów przebierańców, Purim często bywa nazywane żydowskim karnawałem.

Obowiązkiem każdego wierzącego Żyda jest dwukrotne wysłuchanie Księgi Estery: wieczorem – na rozpoczęcie święta i następnego dnia rano – po porannej modlitwie. Ten, kto z jakiegoś powodu nie mógł wysłuchać Zwoju Estery w synagodze, powinien przeczytać go sam. Wysłuchać czytania muszą wszyscy (oprócz głuchych, chorych psychicznie i nieletnich dzieci). Kobiety mają obowiązek wysłuchać Księgi na równi z mężczyznami, ponieważ są one bezpośrednio związane z cudem purimowym.
Wieczorem urządzana jest uczta, w trakcie której tradycyjnie spożywa się słodkie bułeczki z makiem, zwane "uszami Hamana" (hamentaszen). Czasem uczta ma charakter balu przebierańców. Obowiązkiem religijnym jest w ten dzień pić alkohol do momentu, w którym nie można będzie rozróżnić wznoszonych okrzyków: "Niech będzie błogosławiony Mordechaj" i "Niech będzie przeklęty Haman" – Adlojada.

2 marca 2012

Posmak polskiej zimy

Bazylika Bozego Grobu
No i jednak i mnie się zdarzyło dożyć tego nieczęstego zjawiska, jakim jest ŚNIEG w Jerozolimie...widziałam już śnieg na Hermonie dwa lata temu, ale tam to nie uchodzi za nadzwyczajność, tu jednak nie jest to takie oczywiste.

fot.Emanuela Compri

fot. Emanuela Compri
Mam nadzieje, że skończy się na delikatnych śladach na dachu i że nas nie zasypie....jak widac na kolejnych zdjeciach jest coraz ciekawiej!
fot. Andrea Avveduto

1 marca 2012

Ciekawostka..."Biblioteka na pustyni"


W dobie Internetu bliskie są nam pojęcia,  takie jak: biblioteka cyfrowa, mediateka, biblioteki multimedialne, czy też „notebook”. Warto choćby w wielkim skrócie poznać dzieje bibliotek. Niedawno na stronie „Niecodziennika” ks. Ryszard Winiarski – po odbytej podróży do Ziemi Świętej – przybliżył nam bibliotekę, jakich mało – starodruków .To potwierdza fakt, że podróże kształcą…

     NIECODZIENNIK BIBLIOTECZNY razem z biurem podróży EGERIA ogłasza konkurs „BIBLIOTEKA NA PUSTYNI”. Wszyscy udający się do Ziemi Świętej, zwanej Piątą Ewangelią, mają okazję podzielić się owocami z tej niezwykłej podróży. Interesują nas zdjęcia i opisy.
image_011.jpgCzekamy na diariusze, reportaże, takie choćby, jaki zostawiła po sobie Egeria…
     Kim była Egeria? – pątniczką, która w latach 381-384 odbyła długą pielgrzymkę do Ziemi Świętej, i pozostawiła wyjątkowy i szczególny opis swojej podróży – Itinerarium. Tekst tego niezwykłego diariusza odnalazł dopiero w 1884 roku w bibliotece w Arezzo J. F. Gamurrini (publikacja w 1887.)
image_008.jpgRozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 lipca 2012.
Trzy najlepsze prace plus zdjęcia będą opublikowane na łamach „Niecodziennika”. Natomiast biuro pielgrzymkowe „Egeria” ufunduje trzy niespodzianki. Szukajmy więc biblioteki na pustyni i opiszmy znalezione tam teksty? Biblioteka na pustyni wspaniale wpisuje się w dzieje biblioteki.
Pierwsze źródła informują o istnieniu bibliotek już w trzecim tysiącleciu przed narodzeniem Chrystusa w Egipcie i w Chinach. W starożytnej Grecji za najstarsze uznano biblioteki tyrana Polikratesa na wyspie Samos oraz Pizystrata w Atenach, które powstały w VI wieku p.n.e. Najsłynniejszą jednak była Biblioteka Aleksandryjska – Ptolemeuszów oraz biblioteka Serapeion przy świątyni Serapisa. W okresie helleńskim niektóre z bibliotek posiadały charakter publiczny. Natomiast w średniowieczu (XIII-XIV wiek) rozwinęły się biblioteki klasztorne i kościelne, a następnie uniwersyteckie. Podstawową funkcją tych pierwszych bibliotek było gromadzenie ksiąg, jak również ich wytwarzanie. W XV-XVI wieku, kiedy rozpowszechnił się druk, powstały liczne biblioteki humanistów, królów, możnowładców, zaczęły też powstawać biblioteki mieszczańskie. W XVII-XVIII wieku niektóre biblioteki, np. możnowładców, stawały się bibliotekami publicznymi, były szerzej dostępne, a z czasem nabierały charakteru ogólnonarodowego. W Oświeceniu przy instytucjach naukowych zaczęły powstawać pierwsze biblioteki specjalne. Wraz z sekularyzacją zakonów, księgozbiory, które się tam znajdowały, zasiliły biblioteki publiczne. W XIX wieku i początku XX wraz z upowszechnieniem się nauki biblioteki uzyskały rangę instytucji społeczno-kulturalnych o charakterze publicznym.
(jjb)
    Regulamin konkursu!
1.  „Niecodziennik…” i „Egeria sp. z o.o. – Pielgrzymki” ogłaszają konkurs „Biblioteka na pustyni”.
2. Konkurs obejmuje prace pisemne (w dowolnej formie) i fotograficzne mieszczące się w szeroko pojętej formule hasła konkursu „Biblioteka na pustyni”.
3. Każda praca winna być opatrzona hasłem, a w zaklejonej kopercie powinny zostać umieszczone dane: imię i nazwisko, adres, telefon, adres mailowy.
4. Prace, po ich nadesłaniu na adres „Niecodziennika”, pozostaną w dyspozycji   organizatorów, ich nadesłanie jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację: tekstu i fotografii.
5. Uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nadesłane fotografie zostały przez niego wykonane.
6. Termin nadsyłania prac (pisemnych i fotografii) upływa 30 czerwca 2012 r.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27 lipca 2012 r.
8. Nagrodami w konkursie jest publikacja trzech najlepszych prac: tekstów i zdjęć na łamach „Niecodziennika”, oraz trzy nagrody przygotowane przez „Egeria sp. z o.o.”.
Adres nadsyłania prac:
 ”Niecodziennik Biblioteczny”
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Nadbystrzycka 85
20-501 Lublin

z dopiskiem „Biblioteka na pustyni” – konkurs lub mailem: niecodziennik@mbp.lublin.pl