Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2010

KONKURS ! - rozwiązany ;)

Kurs muzyki liturgicznej

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. J 10

Մեծ Եղեռն - 95 rocznica ludobójstwa Ormian

wszystko się może zdarzyć...

Jom Haacmaut - Dzień Niepodległości Izraela

a tak z okazji dwóch...

Polska żałoba w Jerozolimie

... I NIE BĄDŹ NIEDOWIARKIEM, LECZ WIERZĄCYM. J 20

WIECZNY ODPOCZYNEK DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY ZGINĘLI W KATASTROFIE.

Zabrali oni ciało Jezusa i zgodnie z żydowskimi zwyczajem grzebania owinęli je w płótna wraz z wonnościami...J 19,40

Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem. (Za 12, 10-11)

Ach to kapłaństwo...cudem jest

WIEŚCI Z NASZEGO ZAKONNEGO, JEROZOLIMSKIEGO PODWÓRKA