29 kwietnia 2010

KONKURS ! - rozwiązany ;)

Jedna osoba zrobiła bardzo fajne zdjęcie i kiedy je zobaczyłam to stwierdziłam, że nadaje się na kolejny konkurs:
co jest na tym zdjęciu i gdzie to zdjęcie zostało zrobione?
( nie uznaje odpowiedzi, że w Jerozolimie, bo to chyba oczywiste ;), no i oczywiście autor(ka) jest proszona o dyskrecję i nie branie udziału w konkursie)

A trudniejsze pytanie i na wyobraźnię: dlaczego zostało zrobione to zdjęcie?
Jak ktoś na to wpadnie to chyba normalnie  postaram sie o jakąś nagrodę...
Czas konkursu nieograniczony, a rozwiązanie, jeśli nie wyjdzie w konkursie, to dokładnie za rok ;)

Kurs muzyki liturgicznej

Odsyłam pod adres naszej strony internetowej.;)
Tam znajdziecie więcej szczegółów....

http://pddm.pl/?q=node/326

24 kwietnia 2010

Մեծ Եղեռն - 95 rocznica ludobójstwa Ormian


Ludobójstwo ludności ormiańskiej w Imperium Osmańskim w czasie I wojny światowej w latach 1915-17. Ocenia się, że w jego wyniku zginąć mogło około 1,5 mln ludzi. Potocznie nazywane Rzezią Ormian.
24 kwietnia każdego roku społeczność ormiańska na całym świecie obchodzi rocznicę rozpoczęcia eksterminacji swego narodu. Organizowane są zarówno w ojczystej Armenii jak i poza jej granicami, również w Polsce.20 kwietnia 2010

Jom Haacmaut - Dzień Niepodległości Izraela

Izrael obchodzi 62. rocznicę ogłoszenia niepodległości - Jom Haacmaut. 5 dnia miesiąca Ijar 5708 roku (14 maja 1948) wygasł brytyjski mandat Palestyny. Jeśli 5 Ijar wypada w poniedziałek, święto jest przesuwane na wtorek - w tym roku jest to wtorek 20 kwietnia .


Taka ciekawostka, że charakterystyczne dla tego dnia jest ponoć grillowanie;)


http://www.jewish.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3167&Itemid=68

16 kwietnia 2010

Polska żałoba w Jerozolimie


W środę o g. 16.00 Kustosz Ziemi św. celebrował uroczystą Eucharystię ku pamięci wszystkich którzy zginęli w katastrofie samolotu w sobotę nad Smoleńskiem.
Uczestniczył w niej także Patriarcha Łaciński, Fouad Twal, Ambasador Polski, konsul, i wielu, wielu polaków, ale także wielu ojców franciszkanów, i sióstr z różnych wspólnot. Było to bardzo piękne doświadczenie solidarności z nami Polakami tu w Jerozolimie.

13 kwietnia 2010

W niedzielę Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 w Kościele Patriarchatu Łacińskiego SS. Matki Bożej Miłosierdzia, s.Weronika i s.Wincenta zorganizowały Adorację Najśw. Sakramentu, po której o g. 16.00 była uroczysta Eucharystia sprawowana przez Patriarchę Łacińskiego. Patriarcha modlił się także za zmarłych w sobotniej katastrofie.

11 kwietnia 2010

... I NIE BĄDŹ NIEDOWIARKIEM, LECZ WIERZĄCYM. J 20


MIŁOSIERDZIE...
Jest uosobieniem życzliwości,
wykluczeniem nienawiści,
ratowaniem w niebezpieczeństwach,
w cierpieniu, zagrożeniu i
nieszczęściu.
Jest łaskawością,
trwaniem pokoju,
stałością, pewnością, prawdą.
Nie pragnie zła osoby kochanej,
wyzwala nawrócenie.
Ma źródło w Bogu,
ma źródło w Chrystusie,
jest potężniejsze niż grzech.
Wydobywa spod nawarstwień zła,
doprowadza do uczestnictwa w życiu
Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Chrystus  jest ostatecznym wcieleniem miłosierdzia,
jest miłosierdziem.

Jest tym, co Kościół głosi i wyznaje,
jest tym, czym Kościół żyje.
Jest zrozumieniem Krzyża,
udziałem w krzyżu Chrystusa,
wiarą w tajemnicę Serca Jezusa,
w tajemnicę Eucharystii,
w sakrament pokuty i pojednania.
Jest pobudzeniem do miłosierdzia
wobec Ukrzyżowanego,
wobec każdego człowieka.


Mieczysław Gogacz


Ostatnia deska ratunku
"W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar..." (Dz - 699) - taką obietnicę przypisał Pan Jezus do Święta Miłosierdzia Bożego przypadającego w I niedzielę po Wielkanocy...  Te słowa nabierają szczególnego wymiaru odczytywane tuż po katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem, w której zginął Prezydent Lech Kaczyński a wraz z nim 95 osób, 89 członków delegacji do Katynia i 7 osób załogi. 

1 kwietnia 2010

Ach to kapłaństwo...cudem jest„Prosimy Cię, Ojcze
, daj tym sługom swoim godność kapłańską; 
odnów w ich sercach Ducha świętości, aby wykonywali otrzymany od Ciebie urząd drugiego stopnia i aby przykładem swojego postępowania pociągali innych do poprawy obyczajów”.

Fragment z Tryptyku Jerozolimskiego w Kościele Ormian Katolików

WIEŚCI Z NASZEGO ZAKONNEGO, JEROZOLIMSKIEGO PODWÓRKA

Taki aktywny ten czas, że naprawdę nie wiem co pisać i kiedy. Zauważyłam, że idę na łatwiznę, bo inne było moje założenie pierwotne. Tzn. nie miało być tylko wstawianie zdjęć, i jakiś tam materiałów mnie interesujących, ale także przekazywanie informacji na temat naszej wspólnoty. I tu chyba trochę ślizgam się po powierzchni...
Może spróbuję nadrobić choć trochę.

Jak wiadomo (wspominałam) była u nas Matka Generalna, co wiązało się nie tylko  z jej udziałem w uroczystościach na I rocznicę rozpoczęcia Adoracji Najśw. Sakramentu w krypcie naszego kościoła, ale także z odnowieniem umowy co do naszej obecności w Kościele Ormian Katolików.
Umowa ta została odnowiona na 3 lata. Oczywiście na odpowiednich warunkach, o których nie ma potrzeby tu wspominać. W każdym razie we wspólnocie ma nas być min. 4 siostry - czekamy więc już na tę czwartą, nawet jeśli nie wiadomo kiedy przyjedzie, ale czekamy. Priorytetem wspólnoty jest cała działalność związana z Adoracją w naszym Kościele. Jednak mamy wolność w podejmowaniu innych posług w Kościele Jerozolimskim, czego przykładem jest chociażby moja praca w Bibliotheca Custodialis.

Czy ja się cieszę? Tak. Umowa została odnowiona na bazie naszych doświadczeń dotychczasowych, stąd w jakiś sposób każda z nas ją "podpisała" nawet jeśli podpis złożyła pod nią Matka Generalna.

Ten natomiast tydzień pełen jest modlitwy w rożnych szczególnych miejscach związanych z życiem Jezusa. Na przykład w poniedziałek uczestniczyłyśmy w Eucharystii odprawianej w V stacji Via Dolorosa. We wtorek na Flagellacji, czyli w Kościele Biczowania Jezusa uczestniczyłyśmy w uroczystej Mszy św. ze śpiewem Męki Pańskiej. Dziś rano s. Cecylia i s.Beatriz udały sie na Mszę Wieczerzy Pańskiej o g. 8.00 do Bazyliki Grobu Pańskiego. Po południu o g. 4.00 jest w naszym kościele liturgia umycia nóg w rycie i języku ormiańskim.
Wieczorem, na g. 20.30 wybieram się na Godzinę świętą do Bazyliki Konania w Getsemani, gdzie przeciągnie się modlitwa do późnej nocy, z pielgrzymką do Gallicantu. Niesamowite, prawda?
Jakoś najbardziej ciesze się z tej modlitwy, bo żeby być akurat w Wielki Czwartek na modlitwie w Getsemani...