13 kwietnia 2009

Jerozolima: Rezurecja przy Grobie PańskimRadio Watykańskie/jad

Rezurekcja przy Grobie Pana Jezusa stanowi kulminacyjny moment Triduum Paschalnego w Jerozolimie. Po raz pierwszy przewodniczył jej mianowany w ubiegłym roku abp Fouad Twal, łaciński patriarcha Jerozolimy. Na zakończenie Mszy procesja trzykrotnie okrążyła kaplicę zmartwychwstania, a przy trzecim okrążeniu przeszła obok kamienia namaszczenia u stóp Golgoty.

W czasie procesji rezurekcyjnej prowadzonej przez patriarchę Twala diakoni w czterech punktach zaśpiewali ewangelie o zmartwychwstaniu Jezusa. W tym symbolicznym geście jerozolimski Kościół pragnie na cztery strony świata rozpowiedzieć radosną nowinę, którą po raz pierwszy usłyszeli od aniołów niewiasty i apostołowie: „Nie ma Go tu! Zmartwychwstał jak powiedział!”. Alleluja wyśpiewane przy pustym Grobie ma wymiar radosnego świadectwa głoszonego na cały świat i dla całego świata.

Tegoroczna Wielkanoc przypada dokładnie miesiąc przed wizytą Benedykta XVI w Jerozolimie. 12 maja Papież będzie celebrował Eucharystię o zmartwychwstaniu w dolinie Cedronu, przy Ogrodzie Oliwnym. Podczas jerozolimskiej rezurekcji modlono się m.in. o obfite owoce papieskiej pielgrzymki.

W rezurekcyjnej eucharystii w Jerozolimie uczestniczyli przedstawiciele Kościołów wschodnich, które wspólnie z franciszkanami sprawują pieczę nad bazyliką Zmartwychwstania. Byli obecni również konsulowie Włoch, Hiszpanii, Francji i Belgii oraz urzędnicy izraelskiego ministerstwa do spraw wyznań.

J. Kraj OFM/ rv

12 kwietnia 2009

Tryptyk Jerozolimski

Opisy:

W intencji pokoju

Z Polskiej inicjatywy za zgodą Katolickiego Patriarchatu Ormiańskiego na Bliskim Wschodzie, wykonywana jest do IV stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie Niebiańska Jerozolima - nastawa ołtarzowa w formie tryptyku wraz z monstrancją, do adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Realizacja powstaje dla miasta, zwanego Miastem Pokoju, by z tego miejsca wypływała modlitwa w intencji o pokój w Ziemi Świętej i na całym świecie. Jest ona w wymiarze religijno-artystycznym wypełnieniem słów skierowanych do wiernych przez Ojca Świętego Benedykta XVI w "Orędziu na Światowy Dzień Pokoju" 1 stycznia 2007 r. Jest tam napisane m.in.: Pragnę zwrócić się z gorącym apelem do Ludu Bożego, aby każdy chrześcijanin poczuł, że jego zadaniem jest być niezmordowanym budowniczym pokoju i wytrwałym obrońcą godności osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw.

Pracę nad tym tryptykiem patronatem objął J. Em. ks. kard. Joachim Meisner, którego egzegeza w sposób istotny wpłynęła na proces twórczy. Nieocenionym drogowskazem stały się jego słowa, że w obliczu Matki Bożej można odczytać działanie Ducha Świętego. Warto podkreślić i to, że istotnym dopełnieniem dla powstającego dzieła plastycznego jest powołane Stowarzyszenie Communita Regina Della Pace, którego zasadniczym celem jest szerzenie kultu Eucharystycznego.

W kwietniu 2007 roku przedstawiony został w Jerozolimie projekt monstrancji, który egzarcha Kościoła katolickiego Ormian, msgr. Raphael Minassian rozwinął do pomysłu wykonania nastawy ołtarzowej, zaś w styczniu 2008 r. rozszerzony projekt, który uzyskał pełną aprobatę patriarchów. Nastawa ołtarzowa, realizowana do kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu w Jerozolimie ma charakter tryptyku symbolizującego bramę ukazującą przejście ze Starego Przymierza do Nowego. Zamknięty, nawiązuje do stylu romańskiego, ukazuje Ziemskie Jeruzalem. Na planie Grobu Bożego, w centralnej części reliefu przedstawiona jest postać ukrzyżowanego Chrystusa, u boku którego ukazany jest Ojciec Święty Jan Paweł II, sprawujący Eucharystię, czyli Ofiarę, będącą obietnicą życia wiecznego. Na skrzydłach tryptyku umieszczone zostały symbole zawarte w Apokalipsie św. Jana, z których można odczytać treści inspirujące do zadania pytań: czy to się już zdarzyło, czy dopiero nastąpi?

Tak jest m.in. w wypadku, kiedy odnajdujemy płaskorzeźbę Czterech Jeźdźców Apokalipsy. Symboliczna scena Sądu Ostatecznego odnosi się do słów Pana Jezusa, zapisanych przez św. Jana Ewangelistę: Ja jestem bramą, jeśli kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony.

W górnej części zamkniętych skrzydeł tryptyku ukazana jest paruzja Pana Jezusa. Otwierając tryptyk, dokonujemy symbolicznego przejścia przez Chrystusa-Bramę i wchodzimy do Niebiańskiej Jerozolimy. Klimat gotyckiej formy rozedrganej świetlistymi rozetami symbolizuje Nową Ziemię, Nowe Niebo. Źródłem światła - ważnego elementu Jerozolimy z apokaliptycznej wizji św. Jana jest przede wszystkim Bóg - odziany "światłością jakby szatą". Na skrzydłach otwartego tryptyku, nawiązując do wizji św. Jana, przedstawieni zostali Dwaj Świadkowie, którzy jak dwa drzewa oliwne, jak dwa świeczniki, w prorockiej wizji ukazują powołanie i zadanie wszystkich chrześcijan, aby dawać czytelne i wiarygodne świadectwo, czyli wytrwale wyznawać wiarę w Chrystusa wobec świata. Odrzucenie tego świadectwa stanie się jednym z powodów sądu nad światem. Los świadków jest podobny do losu ich Pana - Chrystusa, gdyż są znakiem sprzeciwu i składają ofiarę z życia, ale od Boga otrzymują nowe życie oraz udział w chwale.

Centralne miejsce w apokaliptycznych wizjach zajmuje Niewiasta rodząca Syna. W centralnej części tryptyku odnajdujemy monstrancję , której kształt przywołuje postać Niewiasty trzymającej prawdziwego - Eucharystycznego Chrystusa. Niewiasta - Maryja, Matka Odkupiciela, Lud Boży wszystkich czasów, symbol kościoła, który na przestrzeni dziejów, w wielkich bólach rodzi wciąż na nowo Chrystusa. Cierpiąca Niewiasta - prześladowany kościół w końcu jawi się jako wspaniała Oblubienica, która jak napisał 8 grudnia w Watykanie Ojciec Św. Benedykt XVI "ukazuje nam swojego Syna jako Drogę pokoju i napełni(a) nasze oczy światłem, abyśmy umieli rozpoznać Jego oblicze w twarzy każdej osoby ludzkiej, która jest sercem pokoju". Maryja - zapowiedź Nowego Jeruzalem - w którym nie ma już łez ani płaczu stanowiąca obraz przemienionego, nowego świata, którego światłem jest sam Bóg, a lampą Baranek.

Święty Jan, widzący z Patmos, na zakończenie napisanej księgi wyraził ostatnie pragnienie i oczekiwanie. Prosi o ostateczne przyjście Pana: Przyjdź Panie Jezu! (Ap. 22,20). Jest to jedna z głównych modlitw podana również przez św. Pawła: Panie nasz przyjdź! (1 Kor. 16,22).

Również i my, współcześnie żyjący, chcemy podjąć modlitwę św. Pawła, i "widzącego z Patmos", który wraz z rodzącym się chrześcijaństwem wołał: Przyjdź Jezu! Przyjdź i przemień świat! Przyjdź już dzisiaj i niech zwycięży pokój!

Jak podkreśla Ojciec Św. Benedykt XVI: Kościół - został ustanowiony jako wspólnota wiary, nadziei i miłości, a jego fundamentem są apostołowie. Przez apostołów dochodzimy do Jezusa.

Tryptyk wraz z monstrancją jest pracą, która w swojej symbolice daje możliwość głębokiego zastanowienia się i modlitewnej refleksji, której rdzeniem są słowa Jezusa: Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Lecz aby nastał pokój wśród narodów, musi zapanować pokój w ludzkich sercach, budowany - jak podkreślał Sługa Boży Jan Paweł II - na poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej, jako dziecka Bożego, niezależnie od jego wyznania, statusu społecznego czy światopoglądu.

Podczas powstawania tej pracy zostało odprawionych Kilkaset Mszy świętych w takich miejscach jak:
1. Jasna Góra, Częstochowa, 90 Mszy Św., w dniach od 10.09.2007 do 08.12.2007, o godz. 7.00,
2. Bazylika Grobu Bożego w Jerozolimie - 30 Mszy Św., luty - marzec 2008,
3. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Meksyku, parafia pw. św. Jana Chrzciciela - Tenago Del Aire, 90 Mszy Św., od 10.04.2008 do 08.07.2008, godz. 8.00,
4. Jasna Góra, Częstochowa, 90 Mszy Św. w dniach od 15.04.2008 do 23.07.2008, godz. 15.00,
5. Jerozolima, kościół Armenów przy III Stacji Via Dolorosa, 30 Mszy Św., na rozpoczęcie prowadzonej tam adoracji.

Oraz wiele Mszy Św. w innych świątyniach w Polsce i na świecie. Wszystkie one sprawowane były w intencji Bożego błogosławieństwa, za wstawiennictwem Matki Bożej, zarówno o to, aby pomyślnie rozwijało się dzieło modlitewnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Mieście Pokoju, jaki w tej, by realizacja Tryptyku ołtarzowego przebiegała zgodnie z założeniami.

Przewidywana trasa wystawienia tryptyku wraz z monstrancją, w czasie którego odbywać się będzie adoracja Najświętszego Sakramentu jest następująca:
• Parafia Opatrzności Bożej, Gdańsk - adoracja Najświętszego Sakramentu - 3 sierpnia
• Bazylika pw. Św. Brygidy, Gdańsk - 6 sierpnia
• Jasna Góra, Częstochowa - od 12 sierpnia, w okresie gdy do Częstochowskiego sanktuarium przybywa najwięcej pielgrzymek (1,5 miliona pielgrzymów),
• Katedra w Łodzi - 8 września
• Altotting, Niemcy - 14 września,
• Katedra w Kolonii - od 26.09 do 28.09.
• Następnie: Warszawa, Kraków, aż do Rzymu, gdzie mamy nadzieję, że praca ta zostanie pobłogosławiona przez Ojca Świętego Benedykta XVI.

Ołtarz wraz z monstrancją wykonywany jest w pracowni Mariusza Drapikowskiego. Dzieło to jest świadectwem wiary nie tylko jego, ale też osób z nim współpracujących. W niedalekiej przeszłości prace Mariusza Drapikowskiego wykonywane były także do Watykanu, m.in. relikwiarze św. Brygidy Patronki Europy i Elżbiety Hesselblad. Jest również współautorem i realizatorem największego ołtarza bursztynowego, znajdującego się w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Wykonywał wiele prac konserwatorskich w częstochowskim sanktuarium na Jasnej Górze, m.in. odtworzył dwie srebrne figury św. paulińskich jak również tabernakulum, przywracając tym samym pierwotny charakter ołtarza. Do największych osiągnięć zalicza wykonanie sukni bursztynowo-brylantowej do Cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, która powstała jako wotum dziękczynne za życie i pontyfikat Jana Pawła II.

Więcej informacji na stronach:

tryptykjerozolimski.pl
tryptykjerozolimski.com
tryptykjerozolimski.com.pl
tryptykjerozolimski.ue
communitareginadellapace.org

Mówią, że jestem krawcem Matki Bożej


fot. M. Borawski  Mariusz Drapikowski na tle wykonanego przez siebie tabernakulum w kształcie serca, z którego wyrasta drzewo życia, w kościele pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku Zaspie

fot. M. Borawski  Artysta z synem Kamilem w swojej pracowni w Gdańsku


Z
Mariuszem Drapikowskim, gdańskim artystą złotnikiem i bursztynnikiem,
autorem wielu dzieł z dziedziny sztuki sakralnej i użytkowej, m.in.
sukni do obrazów Matki Bożej, słynnego tryptyku "Niebiańska Jerozolima"
umieszczonego przy IV stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie, a także
pater z martwą naturą wykonanych dla królowej Belgii i króla Hiszpanii,
rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler


www.drapikowski.pl

cd. na stronie po kliknięciu na tytuł posta...

Jerozolima:Obchody Wigilii Paschalnej


Radio Watykańskie/jad

Wielkanocne Alleluja już rano zabrzmiało w Jerozolimie. Wigilia Paschalna odprawiana jest w miejscu Anastasis, czyli Zmartwychwstania, gdzie czczony jest pusty grób Zbawiciela.

Poranne obchody uwarunkowane są programem paschalnych celebracji ustalonym w 1852 r. dekretem sułtana tureckiego i obowiązującym do dziś jako zasada „status quo”.

W kościołach całego świata zapala się paschalną świecę od nowego ognia, zaś w Jerozolimie patriarcha Fouad Twal, który przewodniczył liturgii, zapalił paschał od ciągle płonącej lampki oliwnej przy Grobie Pana Jezusa. Jest to bardzo wymowny znak wskazujący, że Zmartwychwstały Chrystus daje człowiekowi otwartemu na Boga nowy ogień, symbol nowej nadziei i miłości.

Podczas liturgii Słowa Bożego klerycy z seminarium patriarchalnego i franciszkańskiego zaśpiewali siedem czytań ze Starego Testamentu opowiadających o wspaniałych dziełach, których Bóg dokonał od stworzenia aż po nowe przymierze w Jezusie Chrystusie.

Abp Twal, pasterz jerozolimskiego Kościoła i następca apostołów, stojąc przed kaplicą Grobu Pańskiego, zaśpiewał uroczyste Alleluja oraz Ewangelię o zmartwychwstaniu.

W godzinach popołudniowych w bazylice Grobu Pańskiego odbyła się uroczysta procesja, która zatrzymała się przy 14 stacjach rozmieszczonych wewnątrz bazyliki. Historyczne miejsca męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa uczczono śpiewem hymnów, modlitwami oraz okadzeniem.

Liturgia w bazylice Zmartwychwstania w Jerozolimie zakończyła się nocnym czuwaniem, które było radosnym wyśpiewaniem wielkanocnej wiary oraz ufną modlitwą między innymi o pokój dla tej ziemi.

J. Kraj OFM, Ziemia Święta

8 kwietnia 2009

Niebiańska Jerozolima

Anna Wyszyńska

W kościele ormiańsko-katolickim w Jerozolimie odbyła się 25 marca br. uroczysta Eucharystia inaugurująca wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie. Uroczystość połączona była z przekazaniem daru – nastawy ołtarzowej w formie tryptyku, noszącej nazwę „Niebiańska Jerozolima”. W nastawie umieszczona jest monstrancja, przed którą trwać będzie adoracja. 
Uroczystości przewodniczył nuncjusz apostolski w Jerozolimie abp Antonio Franco. Obecni byli m.in. egzarcha Jerozolimy Raphael Minassian – przełożony Ormiańskiego Kościoła Katolickiego, ordynariusz radomski bp Zygmunt Zimowski – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji i wielu innych dostojników. W Eucharystii uczestniczyli również przedstawiciele redakcji „Niedzieli” z redaktorem naczelnym ks. inf. Ireneuszem Skubisiem. 
Inicjatorem budowy ołtarza dla wieczystej adoracji jest Stowarzyszenie Królowej Pokoju, z prezesem Piotrem Ciołkiewiczem. Tryptyk wykonał znany artysta bursztynnik – Mariusz Drapikowski z Gdańska, autor bursztynowej sukienki dla Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. – Naszym pragnieniem jest, aby Stowarzyszenie było wspólnotą ludzi z całego świata, ze wszystkich kontynentów – mówił w jednym z wywiadów Piotr Ciołkiewicz. – Takim łańcuchem serc, który obejmuje Ziemię modlitewną adoracją w intencji pokoju. 
To przesłanie wyraził w sposób artystyczny Mariusz Drapikowski, który podkreśla, że symbolika jego pracy daje możliwość głębokiego zastanowienia się i modlitewnej refleksji, której rdzeniem są słowa Jezusa: „Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję” – lecz aby nastał pokój wśród narodów, musi zapanować pokój w ludzkich sercach. W wypowiedzi dla „NIedzieli” artysta podkreślił, że realizacja tryptyku otoczona była modlitwą wielu osób, które wspierały w sposób duchowy budowę nastawy ołtarzowej, ale modliły się także o pomyślny rozwój dzieła wieczystej adoracji w Jerozolimie. 
Praca po ukończeniu prezentowana była na Jasnej Górze i w innych sanktuariach, pobłogosławił ją również w Rzymie Ojciec Święty Benedykt XVI. Obecnie tryptyk został umieszczony przy IV stacji Drogi Krzyżowej, w miejscu spotkania Chrystusa niosącego krzyż z Matką. Wieczystą adorację pełnią tam wolontariusze z różnych krajów.

Jerozolima: stała adoracja w intencji pokoju◊ W Jerozolimie rozpoczęto wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Miejscem modlitwy jest katolicki kościół ormiański przy trzeciej i czwartej stacji Drogi Krzyżowej. Uroczyście zainstalowano tam 25 marca powstały w Polsce Tryptyk Jerozolimski. Eucharystii przewodniczył abp Antonio Franco, nuncjusz w Izraelu. Koncelebrowali m.in. łaciński patriarcha Jerozolimy abp Fouad Twal i bp Zygmunt Zimowski, delegat episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji.

Ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z monstrancją został wykonany w pracowni gdańskiego artysty
Mariusza Drapikowskiego ( na zdjęciu z naszą s.Cecylią) z inicjatywy stowarzyszenia „Wspólnota Królowej Pokoju”. Zamknięty tryptyk przedstawia ziemską Jerozolimę, w której centrum jest plan Grobu Bożego z postacią Chrystusa ukrzyżowanego. Po jego prawej stronie ukazany jest sługa Boży Jan Paweł II sprawujący Eucharystię. Otwarty tryptyk ukazuje „Niebiańskie Jeruzalem”. W centralnej części umieszczona jest monstrancja wyobrażająca postać Maryi tulącej swojego Syna. Kształt monstrancji przywołuje ikonę Jasnogórskiej Matki, lecz zamiast Dzieciątka jest miejsce na hostię – żywego Chrystusa.

Po uroczystej Eucharystii Najświętszy Sakrament został procesyjnie przeniesiony do kaplicy tryptyku, gdzie została zainaugurowana wieczysta adoracja i modlitwa o pokój w Jerozolimie i na całym świecie. Podczas uroczystości podziękowano artystom i ofiarodawcom. Powitano również
trzy siostry ze zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza, które będą odpowiedzialne za organizowanie stałej adoracji przy współpracy z wolontariuszami z całego świata.

J. Kraj OFM, Betlejem