Tryptyk Jerozolimski

Opisy:

W intencji pokoju

Z Polskiej inicjatywy za zgodą Katolickiego Patriarchatu Ormiańskiego na Bliskim Wschodzie, wykonywana jest do IV stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie Niebiańska Jerozolima - nastawa ołtarzowa w formie tryptyku wraz z monstrancją, do adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Realizacja powstaje dla miasta, zwanego Miastem Pokoju, by z tego miejsca wypływała modlitwa w intencji o pokój w Ziemi Świętej i na całym świecie. Jest ona w wymiarze religijno-artystycznym wypełnieniem słów skierowanych do wiernych przez Ojca Świętego Benedykta XVI w "Orędziu na Światowy Dzień Pokoju" 1 stycznia 2007 r. Jest tam napisane m.in.: Pragnę zwrócić się z gorącym apelem do Ludu Bożego, aby każdy chrześcijanin poczuł, że jego zadaniem jest być niezmordowanym budowniczym pokoju i wytrwałym obrońcą godności osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw.

Pracę nad tym tryptykiem patronatem objął J. Em. ks. kard. Joachim Meisner, którego egzegeza w sposób istotny wpłynęła na proces twórczy. Nieocenionym drogowskazem stały się jego słowa, że w obliczu Matki Bożej można odczytać działanie Ducha Świętego. Warto podkreślić i to, że istotnym dopełnieniem dla powstającego dzieła plastycznego jest powołane Stowarzyszenie Communita Regina Della Pace, którego zasadniczym celem jest szerzenie kultu Eucharystycznego.

W kwietniu 2007 roku przedstawiony został w Jerozolimie projekt monstrancji, który egzarcha Kościoła katolickiego Ormian, msgr. Raphael Minassian rozwinął do pomysłu wykonania nastawy ołtarzowej, zaś w styczniu 2008 r. rozszerzony projekt, który uzyskał pełną aprobatę patriarchów. Nastawa ołtarzowa, realizowana do kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu w Jerozolimie ma charakter tryptyku symbolizującego bramę ukazującą przejście ze Starego Przymierza do Nowego. Zamknięty, nawiązuje do stylu romańskiego, ukazuje Ziemskie Jeruzalem. Na planie Grobu Bożego, w centralnej części reliefu przedstawiona jest postać ukrzyżowanego Chrystusa, u boku którego ukazany jest Ojciec Święty Jan Paweł II, sprawujący Eucharystię, czyli Ofiarę, będącą obietnicą życia wiecznego. Na skrzydłach tryptyku umieszczone zostały symbole zawarte w Apokalipsie św. Jana, z których można odczytać treści inspirujące do zadania pytań: czy to się już zdarzyło, czy dopiero nastąpi?

Tak jest m.in. w wypadku, kiedy odnajdujemy płaskorzeźbę Czterech Jeźdźców Apokalipsy. Symboliczna scena Sądu Ostatecznego odnosi się do słów Pana Jezusa, zapisanych przez św. Jana Ewangelistę: Ja jestem bramą, jeśli kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony.

W górnej części zamkniętych skrzydeł tryptyku ukazana jest paruzja Pana Jezusa. Otwierając tryptyk, dokonujemy symbolicznego przejścia przez Chrystusa-Bramę i wchodzimy do Niebiańskiej Jerozolimy. Klimat gotyckiej formy rozedrganej świetlistymi rozetami symbolizuje Nową Ziemię, Nowe Niebo. Źródłem światła - ważnego elementu Jerozolimy z apokaliptycznej wizji św. Jana jest przede wszystkim Bóg - odziany "światłością jakby szatą". Na skrzydłach otwartego tryptyku, nawiązując do wizji św. Jana, przedstawieni zostali Dwaj Świadkowie, którzy jak dwa drzewa oliwne, jak dwa świeczniki, w prorockiej wizji ukazują powołanie i zadanie wszystkich chrześcijan, aby dawać czytelne i wiarygodne świadectwo, czyli wytrwale wyznawać wiarę w Chrystusa wobec świata. Odrzucenie tego świadectwa stanie się jednym z powodów sądu nad światem. Los świadków jest podobny do losu ich Pana - Chrystusa, gdyż są znakiem sprzeciwu i składają ofiarę z życia, ale od Boga otrzymują nowe życie oraz udział w chwale.

Centralne miejsce w apokaliptycznych wizjach zajmuje Niewiasta rodząca Syna. W centralnej części tryptyku odnajdujemy monstrancję , której kształt przywołuje postać Niewiasty trzymającej prawdziwego - Eucharystycznego Chrystusa. Niewiasta - Maryja, Matka Odkupiciela, Lud Boży wszystkich czasów, symbol kościoła, który na przestrzeni dziejów, w wielkich bólach rodzi wciąż na nowo Chrystusa. Cierpiąca Niewiasta - prześladowany kościół w końcu jawi się jako wspaniała Oblubienica, która jak napisał 8 grudnia w Watykanie Ojciec Św. Benedykt XVI "ukazuje nam swojego Syna jako Drogę pokoju i napełni(a) nasze oczy światłem, abyśmy umieli rozpoznać Jego oblicze w twarzy każdej osoby ludzkiej, która jest sercem pokoju". Maryja - zapowiedź Nowego Jeruzalem - w którym nie ma już łez ani płaczu stanowiąca obraz przemienionego, nowego świata, którego światłem jest sam Bóg, a lampą Baranek.

Święty Jan, widzący z Patmos, na zakończenie napisanej księgi wyraził ostatnie pragnienie i oczekiwanie. Prosi o ostateczne przyjście Pana: Przyjdź Panie Jezu! (Ap. 22,20). Jest to jedna z głównych modlitw podana również przez św. Pawła: Panie nasz przyjdź! (1 Kor. 16,22).

Również i my, współcześnie żyjący, chcemy podjąć modlitwę św. Pawła, i "widzącego z Patmos", który wraz z rodzącym się chrześcijaństwem wołał: Przyjdź Jezu! Przyjdź i przemień świat! Przyjdź już dzisiaj i niech zwycięży pokój!

Jak podkreśla Ojciec Św. Benedykt XVI: Kościół - został ustanowiony jako wspólnota wiary, nadziei i miłości, a jego fundamentem są apostołowie. Przez apostołów dochodzimy do Jezusa.

Tryptyk wraz z monstrancją jest pracą, która w swojej symbolice daje możliwość głębokiego zastanowienia się i modlitewnej refleksji, której rdzeniem są słowa Jezusa: Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Lecz aby nastał pokój wśród narodów, musi zapanować pokój w ludzkich sercach, budowany - jak podkreślał Sługa Boży Jan Paweł II - na poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej, jako dziecka Bożego, niezależnie od jego wyznania, statusu społecznego czy światopoglądu.

Podczas powstawania tej pracy zostało odprawionych Kilkaset Mszy świętych w takich miejscach jak:
1. Jasna Góra, Częstochowa, 90 Mszy Św., w dniach od 10.09.2007 do 08.12.2007, o godz. 7.00,
2. Bazylika Grobu Bożego w Jerozolimie - 30 Mszy Św., luty - marzec 2008,
3. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Meksyku, parafia pw. św. Jana Chrzciciela - Tenago Del Aire, 90 Mszy Św., od 10.04.2008 do 08.07.2008, godz. 8.00,
4. Jasna Góra, Częstochowa, 90 Mszy Św. w dniach od 15.04.2008 do 23.07.2008, godz. 15.00,
5. Jerozolima, kościół Armenów przy III Stacji Via Dolorosa, 30 Mszy Św., na rozpoczęcie prowadzonej tam adoracji.

Oraz wiele Mszy Św. w innych świątyniach w Polsce i na świecie. Wszystkie one sprawowane były w intencji Bożego błogosławieństwa, za wstawiennictwem Matki Bożej, zarówno o to, aby pomyślnie rozwijało się dzieło modlitewnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Mieście Pokoju, jaki w tej, by realizacja Tryptyku ołtarzowego przebiegała zgodnie z założeniami.

Przewidywana trasa wystawienia tryptyku wraz z monstrancją, w czasie którego odbywać się będzie adoracja Najświętszego Sakramentu jest następująca:
• Parafia Opatrzności Bożej, Gdańsk - adoracja Najświętszego Sakramentu - 3 sierpnia
• Bazylika pw. Św. Brygidy, Gdańsk - 6 sierpnia
• Jasna Góra, Częstochowa - od 12 sierpnia, w okresie gdy do Częstochowskiego sanktuarium przybywa najwięcej pielgrzymek (1,5 miliona pielgrzymów),
• Katedra w Łodzi - 8 września
• Altotting, Niemcy - 14 września,
• Katedra w Kolonii - od 26.09 do 28.09.
• Następnie: Warszawa, Kraków, aż do Rzymu, gdzie mamy nadzieję, że praca ta zostanie pobłogosławiona przez Ojca Świętego Benedykta XVI.

Ołtarz wraz z monstrancją wykonywany jest w pracowni Mariusza Drapikowskiego. Dzieło to jest świadectwem wiary nie tylko jego, ale też osób z nim współpracujących. W niedalekiej przeszłości prace Mariusza Drapikowskiego wykonywane były także do Watykanu, m.in. relikwiarze św. Brygidy Patronki Europy i Elżbiety Hesselblad. Jest również współautorem i realizatorem największego ołtarza bursztynowego, znajdującego się w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Wykonywał wiele prac konserwatorskich w częstochowskim sanktuarium na Jasnej Górze, m.in. odtworzył dwie srebrne figury św. paulińskich jak również tabernakulum, przywracając tym samym pierwotny charakter ołtarza. Do największych osiągnięć zalicza wykonanie sukni bursztynowo-brylantowej do Cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, która powstała jako wotum dziękczynne za życie i pontyfikat Jana Pawła II.

Więcej informacji na stronach:

tryptykjerozolimski.pl
tryptykjerozolimski.com
tryptykjerozolimski.com.pl
tryptykjerozolimski.ue
communitareginadellapace.org

Komentarze