Ambasadorzy chrześcijan

Formalnie Zakon Rycerski istnieje na świecie od 1847 roku, choć jego korzenie sięgają 1099 r. Wówczas książę Gotfryd de Bouillon ustanowił 20-osobową grupę świeckich rycerzy i duchownych, aby opiekowali się Bożym Grobem w Jerozolimie. Polskie zwierzchnictwo bożogrobców powstało dopiero w 1995 r. Wielkim przeorem zakonu jest prymas Józef Glemp. 

Komentarze