Audiencja ogólna – papieskie pozdrowienie mieszkańców Ziemi Świętej


Na zakończenie audiencji Benedykt XVI zwrócił się do mieszkańców Jordanii, Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Zaapelował, by stali się ludźmi nadziei podejmującymi zdecydowane wysiłki na rzecz budowania pokoju.

„Z niecierpliwością czekam na spotkanie z wami – powiedział Ojciec Święty. – Pragnę dzielić wasze oczekiwania i nadzieje, a także wasze cierpienia i zmagania. Przybędę jako pielgrzym pokoju. Pielgrzymuję przede wszystkim, by nawiedzić miejsca, które swoim życiem uświęcił Jezus, oraz modlić się tam o dar pokoju i jedności dla waszych rodzin, a także dla wszystkich tych, dla których Ziemia Święta i Bliski Wschód są domem”.

Papież przypomniał, że w czasie swego pobytu w Ziemi Świętej spotka się z władzami politycznymi, ale również z przedstawicielami wspólnot żydowskiej i muzułmańskiej. Zauważył, że we wzajemnym dialogu i wymianie kulturalnej zostały poczynione ogromne kroki naprzód. Katolików Ziemi Świętej poprosił, by towarzyszyli mu w tej pielgrzymce swą nieustanną modlitwą.

bz/ rv

Komentarze