Życie czuwające

Pan przyjdzie, przychodzi ....to wewnętrzne nastawienie serca - to miłość. To nie strach, to pragnienie.
Czuwanie ożywia.jące

Mt 24, 42-51
Mt 25, 1-13

1 Tes 4, 1-12....

Komentarze