Modlitwa o pokój - Ecce Homo

Dziś modlitwa o pokój dwa kroki od nas, czyli w Ecce Homo. Potem jak zwykle podejrzałam
jak niektórzy korzystali z poczęstunku przygotowanego po modlitwie.Na zachód od Al-Wad Rd ponad Via Dolorosa rozpięty jest łuk z dwoma otworami okiennymi. Jest to XIX-wieczna imitacja łuku, który istniał w tym miejscu jako wschodnia brama miasta za panowania Heroda Agryppy I (37-44 r.).

W kościele należącym do pobliskiego klasztoru Sióstr Syjońskich zachował się dolny fragment oryginalnego łuku rzymskiego. Uważa się, że owa konstrukcja była łukiem triumfalnym z wysokim portalem pośrodku i dwiema mniejszymi bramami po bokach. Zachowane w kościele resztki, to właśnie pozostałości po jednym z mniejszych łuków (część łącząca dwie strony ulicy została zaprojektowana tak, by imitować łuk centralnej części konstrukcji). Tradycyjnie, choć bez głębszych podstaw, łuk ten uważany jest za miejsce, na które Piłat wyprowadził Jezusa i rzekł “Oto człowiek” (“Ecce homo”) (J 19, 5).


Komentarze