Modlitwa o pokój - Pater Noster
Jak widac na poniższych zdjęciach, dziś także uczestniczyłam w ekumenicznej modlitwie o pokój. Odbyła się w Kościele SS. Karmelitanek na Górze Karmel przy Pater noster.

Było inaczej jak zawsze.Kazanie powiedział Patriarcha, ale na nieszczęście po francusku...
A wracając zobaczyłyśmy kolejne, sliczne przygotowania do Ramadan przy Bramie Damasceńskiej...


Kościół Pater Noster (Ojcze Nasz) został wzniesiony na polecenie cesarzowej bizantyjskiej - Heleny tuż obok groty, w której Pan Jezus ] miał podobno nauczać swoich uczniów - apostołów o czym informuje Ewangelia Mateusza 24 rozdziale. W 614 roku kościół został zniszczony przez Persów i odbudowany dopiero w 1106 roku przez krzyżowców. Ciekawostką tego miejsca jest ułożony z kafli ceramicznych tekst modlitwy "Ojcze Nasz", którą Pan Jezus po raz pierwszy przekazał swym uczniom jako wzór modlitwy do Boga. Tekst modlitwy widnieje tu aż w sześciedzięciu językach świata również w języku polskim.

Komentarze