Modlitwa o pokój - Bazylika Zasnięcia Najśw. Maryi Panny na Syjonie

Dzis kolejny dzien modlitw o pokój, zorganizowanej przez patriarchów Kościołów Jerozolimy. Pierwszy dzień był początkiem tych 15 dni modlitwy i miał miejsce w naszym Kościele Ormian Katolików - jak pisałam wcześniej, nie uczestniczyłam. Wczoraj bylo w katedrze anglikańskiej St. George - tez nie byłam. Dziś natomiast byłam w Bazylice Zaśnięcia Maryi. Bardzo prosta modlitwa, śpiew kanonów z Taize, modlitwa prowadzona przez opata benedyktyńskiego opactwa z Syjonu.
Na koniec jeden z ojców zaskoczył nas śpiewem....Wzgórze Syjonu było uprzywilejowanym miejscem modlitwy pierwszych chrześcijan. To na tym wzgórzu w IV wieku została wzniesiona wspaniała świątynia nazwana Świętym Syjonem. Na jej miejscu wznosi się dziś bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Biskup Jerozolimy Jan II pod koniec IV wieku wystawił na Syjonie w Jerozolimie bazylikę pięcionawową. Znany historyk Kościoła Sulpicjusz Sewerus ok. 400 roku nazwał ten kościół pierwszym kościołem gminy jerozolimskiej i matką wszystkich świątyń chrześcijańskich. Od V wieku zaczęto miejsce tWzgórze Syjonu było uprzywilejowanym miejscem modlitwy pierwszych chrześcijan. To na tym wzgórzu w IV wieku została wzniesiona wspaniała świątynia nazwana Świętym Syjonem. Na jej miejscu wznosi się dziś bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Biskup Jerozolimy Jan II pod koniec IV wieku wystawił na Syjonie w Jerozolimie bazylikę pięcionawową. Znany historyk Kościoła Sulpicjusz Sewerus ok. 400 roku nazwał ten kościół pierwszym kościołem gminy jerozolimskiej i matką wszystkich świątyń chrześcijańskich. Od V wieku zaczęto miejsce to utożsamiać z Wieczernikiem a od VII wieku z miejscem zaśnięcia Maryi. Świątynię tę zburzyli Persowie w roku 614, ale odbudował ją patriarcha jerozolimski św. Modest (631-634). Zburzoną ponownie przez muzułmanów odbudowali krzyżowcy. Ponownie zniszczona przez mahometan w XIII wieku, w roku 1342 dostała się w ręce franciszkanów, którzy ją odbudowali i nadali jej wygląd dzisiejszy. Jednak w roku 1524 wypędzili ich stamtąd muzułmanie. W czasie swojej podróży na Wschód cesarz niemiecki Wilhelm II otrzymał w roku 1898 od sułtana tureckiego część wzgórza Syjon, gdzie wystawił nową, okazałą, górującą nad miastem świątynię dla katolików niemieckich pod wezwaniem Zaśnięcia i Wniebowzięcia Maryi. Od roku 1906 mają ją w posiadaniu benedyktyni z Beuronu.o utożsamiać z Wieczernikiem a od VII wieku z miejscem zaśnięcia Maryi. Świątynię tę zburzyli Persowie w roku 614, ale odbudował ją patriarcha jerozolimski św. Modest (631-634). Zburzoną ponownie przez muzułmanów odbudowali krzyżowcy. Ponownie zniszczona przez mahometan w XIII wieku, w roku 1342 dostała się w ręce franciszkanów, którzy ją odbudowali i nadali jej wygląd dzisiejszy. Jednak w roku 1524 wypędzili ich stamtąd muzułmanie. W czasie swojej podróży na Wschód cesarz niemiecki Wilhelm II otrzymał w roku 1898 od sułtana tureckiego część wzgórza Syjon, gdzie wystawił nową, okazałą, górującą nad miastem świątynię dla katolików niemieckich pod wezwaniem Zaśnięcia i Wniebowzięcia Maryi. Od roku 1906 mają ją w posiadaniu benedyktyni z Beuronu.

Komentarze