Słowo na mój dzień skupienia

1 Tes 5, 1-6. 9-11

...Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.

Łk 4, 31-37

... I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

Komentarze