Rok 5770 - Rokiem Kobiet

Rozpoczynający się 18 września 2009 nowy rok według kalendarza żydowskiego będzie Rokiem Kobiet. Przez ten czas - od września 2009 do września 2010 - będą się odbywały cykliczne wydarzenia mające przybliżyć udział kobiet w życiu nie tylko środowiska żydowskiego, ale też w życiu całego społeczeństwa, zarówno w historii jak i obecnie. Każdy z 12 miesięcy żydowskich będzie miał swoją patronkę. Będą to kobiety związane z kulturą, edukacją, biznesem czy religią, a nawet kobiety w podziemiu i kobiety niepokorne.

W ramach Roku Kobiet będzie wiele ciekawych imprez i spotkań. Zaplanowaliśmy debaty na temat roli kobiet w obecnym świecie oraz spotkania z ciekawymi osobami, które opowiedzą o swojej pracy i pasjach. W programie znajdą się też wystawy, projekcje filmów, przedstawienie teatralne, warsztaty zwiedzanie mykwy (tylko dla kobiet) i cmentarza żydowskiego śladem sławnych pań tam pochowanych.

Pierwszą patronką (miesiąc Tiszri) będzie Ita Kalisz - córka otwockiego cadyka.

Jej wspomnienia opisujące świat podwarszawskich dworów cadyków, zostały po raz pierwszy przetłumaczone z jidysz. Ukażą się na początku października w specjalnym numerze Biuletynu Gminnego. Opis przedwojennego świata chasydów z pozycji kobiety będzie punktem wyjściowym, z jednej strony do pokazania tradycyjnej roli kobiety, a z drugiej realiów często sprzecznych z powszechnie panującym przekonaniem jak wyglądał ten świat.

Patroni: Kongres Kobiet, Gender Studies ISNS UW, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich


Komentarze