Nowy Rok - 1431...muzułmański oczywiście

Ale to od jutra. Dziś mają jeszcze 1430.
Mahomet (po arabsku Muhammad), prorok i twórca islamu, żył w latach 570-632. Urodził się w Mekce i zajmował handlem do czasu, gdy zaczął twierdzić, że podczas kontemplacji doznał wizji i zaczął głosić zasady nowej religii. Przeciwnicy zmusili go jednak do ucieczki z Mekki do Medyny. Data tej ucieczki, zwanej hidżrą, przypadająca na 622 r. ery chrześcijańskiej, przyjęta została potem za pierwszy rok ery muzułmańskiej. Począwszy od niej liczone są kolejne lata islamskiego kalendarza księżycowego.


 Ale muzułmanie nie obchodzą Nowego roku tak jak my obchodzimy Sylwestra, na zabawie, ale na modlitwie o pomyślny rok.

Komentarze