Zabrali oni ciało Jezusa i zgodnie z żydowskimi zwyczajem grzebania owinęli je w płótna wraz z wonnościami...J 19,40

Komentarze