Nowy Generał Towarzystwa Św. Pawła

Ogarniamy modlitwą don Silvio Sassi i całe Zgromadzenie Księży i Braci św. Pawła!
http://www.paulus.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1425&Itemid=548

Komentarze