Birkat Kohanim pod Kotelem


Tłumy wiernych (ponad 15 tys. osób) wzięły udział w ceremonii Birkat kohanim (Błogosławieństwo Kapłańskie) przy Ścianie Zachodniej w Jerozolimie. Nad wszystkim czuwała policja oraz wojsko celem zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymom. Uroczystości mogą sie odbywać doopiero od 1967 roku, kiedy to wojsko izraelskie wyzwolilo Jerozolimę spod jordańskiej opupacji. Tradycyjnie Birkat kohanim odbywa się m.in. podczas Sukkot, Jom Kippur, Szawuot czy Pesach.
Rabin Ściany Zachodniej Szmuel Rabinowic powiedział, że taka ilość pielgrzymów, to dowód na nierozerwalną więź narodu żydowskiego z Kotelem.
Kapłani błogosławili Izraelitów w czasie świat pielgrzymich (w Pesach, Szawuot, Sukot) oraz w szabat. Błogosławieństwo kapłańskie wspomniane jest w Księdze Liczb. Składa się z trzech wersów rozdziału 6:24-26:22 I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: 23 «Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: 24 Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 25 Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. 26 Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.

Przed błogosławieństwem kapłańskim lewici dokonują rytualnego obmycia rąk kohenów, którzy po zdjęciu obuwia ustawiają się przed zgromadzonymi w synagodze. Następnie koheni zakrywają głowy talitem i recytują modlitwę, która poprzedza wypełnienie micwy. Po niej odwracają się do modlących się, a kantor lub przewodzący modlitwom recytuje błogosławieństwo, a koheni je powtarzają. Po każdym wersie modlący się odpowiadają amen. Tylko koheni mogą dokonywać błogosławieństwa. Wszyscy obecni kapłani powinni w nim uczestniczyć, choć kapłan, któremu właśnie zmarł bliski członek rodziny, nie powinien błogosławić. Podczas błogosławieństwa ortodoksyjni Żydzi mają zwyczaj zakrywania głowy talitem oraz zakrywania nim swoich dzieci.
ynet, szulchan aruch, schorr.edu.pl

Komentarze