Wspomnienie bł Jakuba Alberione....

Dziś, dzień szczególny. Jednoczy się Rodzina Św. Pawła na modlitwie wspominając naszego Ojca Założyciela.
Szczególny człowiek...jedyne, co chciałabym napisać: podziwiam Go zawsze za wierność Bożym natchnieniom....

http://www.paulus.org.pl/news,385.html

Komentarze