2011

Niech Nowy Rok... będzie dobry.

Panie, jeśli dasz mi nowy rok cały
lub tylko w części, 
uczyń mnie również świętym.
Spraw, żebym uświęcił chwile, 
oddechy, słowa, oczy, słuch, język,
serce, fantazję, umysł i wolę...
Abym nie liczył tylko przemijające lata, 
lecz abym wzrastał w świętości.
bł. Jakub Alberione

Komentarze

Prześlij komentarz