Jerozolimska modlitwa o jedność chrześcijan

W Jerozolimie rozpoczął się w sobotę (22/1/2011) Tydzień Modlitwa o Jedność Chrześcijan, z tygodniowym opóźnieniem ze względu na Kościół Ormian, w którym Boże Narodzenie obchodzono 19 stycznia.
Niestety, nie udało mi się uczestniczyć dziś w Kościele Ormian  ani jutro nie dołączę do Kościoła Luterańskiego ze względu na pracę, ale byłam pierwszego dnia na Kalwarii i drugiego w Kościele Melchickim.
Muszę przyznać, że ta modlitwa tu w Jerozolimie jest niesamowita.... Z tymi wszystkimi wyznaniami tak naprawdę ma się kontakt na co dzień. Właściwie na takich modlitewnych spotkaniach odkrywa się, kto do jakiego Kościoła należy. Czasem osoby, z którymi spotykam się na co dzień okazują się np. greko-katolikami, albo z Kościoła Syriackiego.


W modlitewną krucjatę w intencji jedności wszystkich wyznawców Chrystusa włączyli się chrześcijanie jerozolimskiego Kościoła. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Ziemi Świętej jest organizowany z kilkudniowym opóźnieniem, z powodu obchodzonych przez Kościół ormiański świąt Bożego Narodzenia.
Tegoroczny temat Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan został zaproponowany przez Kościoły Ziemi Świętej, będące kontynuacją jerozolimskiej wspólnoty apostolskiej, która jest Kościołem Matką wszystkich wyznawców Chrystusa.

W Jerozolimie najważniejszym miejscem modlitwy o jedność chrześcijan jest sanktuarium Wieczernika. W sali na górze na Syjonie lokalne wspólnoty wraz z pielgrzymami z różnych stron świata będą modlić się o dar jedności 27 stycznia. Jest to kulminacyjny moment całego programu, który rozpoczął się prawosławnym oficjum na Kalwarii, a zakończy się ekumeniczną liturgią w anglikańskiej katedrze św. Jerzego.

W tym roku modlitewne spotkania będą zorganizowane ponadto w kościele greckokatolickim, ormiańskiej katedrze św. Jakuba, we franciszkańskiej świątyni Najświętszego Zbawiciela oraz we wspólnocie syryjskiej i etiopskiej.

Dla chrześcijan z Jerozolimy, żyjących przy sanktuarium Wieczernika i Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego, ekumenizm sprowadza się często do praktycznych aspektów wspólnego życia i pracy. Jest on również głęboko zakorzeniony w kontekście społecznej solidarności wobec braku nadziei i doświadczeń cierpienia. Stąd rodzi się wspólna modlitwa chrześcijan i apel do działań na rzecz pokoju i sprawiedliwości dla wszystkich mieszkańców Ziemi Świętej. 

Komentarze