Niecodzienna modlitwa w kaplicy Adoracji Najśw.Sakramentu w Jerozolimie


Niecodzienna, bo raz na rok.
W zeszłym roku także gościliśmy Patriarchę  na godzinnej adoracji u nas, a której powód opisuję poniżej za o. Jerzym Krajem. W ostatnią sobotę przyjechał także Nuncjusz Apostolski, mons. Antonio Franco ze swoim sekretarzem, który okazał się polakiem.

Pielgrzymką nad wody Jordanu rozpoczął się 5-dniowy pobyt w Ziemi Świętej ok. 30 przedstawicieli konferencji biskupich Europy i Ameryki Północnej. W pierwszym dniu tegorocznej misji solidarności na rzecz chrześcijan w Ziemi Świętej uczestnicy nawiedzili wspólnotę katolicką w Jerychu i spotkali się z lokalną wspólnotą parafialną oraz jej duszpasterzami.


Tegoroczne spotkanie Grupy Koordynacyjnej episkopatów Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady na rzecz pomocy chrześcijanom Ziemi Świętej podejmie refleksję dotyczącą komunii i świadectwa Kościoła katolickiego na Bliskim Wschodzie. Będzie to kontynuacja programu wytyczonego przez specjalny synod obradujący w Watykanie w październiku ubiegłego roku.

W panelu dyskusyjnym oprócz delegatów z zagranicy weźmie udział nuncjusz apostolski oraz katoliccy ordynariusze Ziemi Świętej. Abp Fouad Twal, łaciński patriarcha Jerozolimy, przedstawi lokalne inicjatywy na rzecz ekumenizmu prowadzone razem ze wspólnotami siostrzanych Kościołów wschodnich oraz protestantów. Poruszona będzie także kwestia wolności religijnej w Izraelu i na terytoriach Autonomii Palestyńskiej.

Program przewiduje ponadto spotkania uczestników z przedstawicielami islamu i judaizmu promujące dialog międzyreligijny oraz wspólne wysiłki na rzecz autentycznego i sprawiedliwego pokoju.

Biorący udział w pracach Grupy Koordynacyjnej przedstawiciele episkopatów Anglii, Walii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Albanii, Hiszpanii, Niemiec i krajów nordyckich oraz Rady Episkopatów Europy i Rycerskiego Zakonu Grobu Świętego w Jerozolimie nawiedzą ważniejsze sanktuaria Ziemi Świętej i niektóre wspólnoty lokalne.  Wizyta biskupów zakończy się 13 stycznia koncelebrowaną Eucharystią przy Bożym Grobie w Bazylice Zmartwychwstania.Komentarze