Wielki Czwartek

Eucharystia – najpełniejsza Miłość, o maksymalnym natężeniu. To źródło wszystkich aktów czystej miłości, wszelkich gestów Miłosierdzia Bożego, wszelkiej ofiarności i poświęcenia, wszelkiego daru z siebie – których dokonują ludzie ochrzczeni, niezależnie od tego, w jakim kraju żyją, epoce albo kulturze. Wszystko ma w niej swój początek, wszystko z niej wypływa i w niej znajduje dopełnienie. Eucharystia jest źródłem wszelkiej miłości – miłości, która daje siebie innym – ofiarnie, wielkodusznie, bez wyliczania, bez wyrachowania i skąpstwa, do ostatniej kropli. To Eucharystia nakłoniła tylu mężczyzn i tyle kobiet, świętych ludzi, do służby innym, do prawdziwej miłości, do doskonałej relacji międzyludzkiej.
Dziś dziękuję Bogu za Sakramenty...za Eucharystię, za Kapłaństwo.


http://www.wmsd.waw.pl/adoracja-krzyza-eucharystia

Komentarze