Inwestytura Polskiego Zwierzchnictwa OESSH Gdańsk-Oliwa 2011

Przytoczę tu tę wiadomość ze względu na związek z naszym Zgromadzeniem, ale także z Tryptykiem. Otóż wśród rycerzy Bożego Grobu można dostrzec pana Mariusza Drapikowskiego. Natomiast jako nowi członkowie tegoż Zakonu pojawili się m. in. pan Zbigniew Świt, nasz wielki dobrodziej, oraz pan Ireneusz Wilk, brat naszej Siostry Prowincjalnej Polskiej oraz ks. Jerzy Misiurek, wieloletni Przyjaciel Boskiego Mistrza w Lublinie.

W wigilię Zesłania Ducha Świętego, 11 czerwca 2011 r. w w Archikatedrze p.w. Trójcy Świętej w Gdańsku - Oliwie, odbyła się XVI Inwestytura Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Mszy św. z obrzędem Inwestytury kawalerów, dam i duchownych przewodniczył Wielki Przeor Polskiego Zwierzchnictwa OESSH J. Em. Józef Kardynał Glempa, Prymas Senior Polski.
Polscy Bożogrobcy mieli honor gościć J. E. abpa Giuseppe de Andrea Asesora Wielkiego Magisterium OESSH, pełniącego obecnie obowiązki Wielkiego Mistrza Zakonu. W uroczystości wzięli udział Bożogrobcy z Niemiec, Szwajcarii i Anglii.
W poczet członków Zakonu zostali przyjęci: Sławomir Adamiec, Andrzej Marek Chojnacki, ks. Krzysztof Czaja, J. E. bp Antoni Pacyfik Dydycz, Danuta i Stanisław Dyrda, Dorota i Grzegorz Garbas, Teresa i Janusz Kąpińscy, ks. Wacław Kozicki, Mirosław Lademann, ks. Jerzy Misiurek, ks. prał. Marek Rumiński, Halina Stolarczyk-Biskupek, Zbigniew Świt, Maria Tietze, Ireneusz Wilk, Zbigniew Wysocki oraz Stanisław Zajączkowski.

Uroczystości poprzedziła piątkowa procesja kandydatów i członków Zakonu przez gdański Długi Targ do Bazyliki Mariackiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie odbyło się Czuwanie i Msza św. pod przewodnictwem J. E. bp Andrzeja Franciszka Dziuby z Łowicza.
J. E. Zwierzchnik Karol Bolesław Szlenkier KCHS za szczególne zasługi dla Polskiego Zwierzchnictwa wyróżnił w Gdańsku następujące osoby: Order Glorii I. klasy - J. E. abp Giuseppe de Andrea Asesor Wielkiego Magisterium OESSH, J. E. bp Andrzej Franciszek Dziuba Biskup Łowicki, kawaler prof. Gabriel Turowski. Order Glorii II. klasy - kawaler ks. dr Jerzy Bielecki. Order Glorii III. klasy - komandor dr Jan Włudarczyk, dama Lidia Dudkiweicz, kawaler Józef Dąbrowski oraz kawaler Marek Waśkiewicz.
GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

Komentarze