Ciekawostka..."Biblioteka na pustyni"


W dobie Internetu bliskie są nam pojęcia,  takie jak: biblioteka cyfrowa, mediateka, biblioteki multimedialne, czy też „notebook”. Warto choćby w wielkim skrócie poznać dzieje bibliotek. Niedawno na stronie „Niecodziennika” ks. Ryszard Winiarski – po odbytej podróży do Ziemi Świętej – przybliżył nam bibliotekę, jakich mało – starodruków .To potwierdza fakt, że podróże kształcą…

     NIECODZIENNIK BIBLIOTECZNY razem z biurem podróży EGERIA ogłasza konkurs „BIBLIOTEKA NA PUSTYNI”. Wszyscy udający się do Ziemi Świętej, zwanej Piątą Ewangelią, mają okazję podzielić się owocami z tej niezwykłej podróży. Interesują nas zdjęcia i opisy.
image_011.jpgCzekamy na diariusze, reportaże, takie choćby, jaki zostawiła po sobie Egeria…
     Kim była Egeria? – pątniczką, która w latach 381-384 odbyła długą pielgrzymkę do Ziemi Świętej, i pozostawiła wyjątkowy i szczególny opis swojej podróży – Itinerarium. Tekst tego niezwykłego diariusza odnalazł dopiero w 1884 roku w bibliotece w Arezzo J. F. Gamurrini (publikacja w 1887.)
image_008.jpgRozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 lipca 2012.
Trzy najlepsze prace plus zdjęcia będą opublikowane na łamach „Niecodziennika”. Natomiast biuro pielgrzymkowe „Egeria” ufunduje trzy niespodzianki. Szukajmy więc biblioteki na pustyni i opiszmy znalezione tam teksty? Biblioteka na pustyni wspaniale wpisuje się w dzieje biblioteki.
Pierwsze źródła informują o istnieniu bibliotek już w trzecim tysiącleciu przed narodzeniem Chrystusa w Egipcie i w Chinach. W starożytnej Grecji za najstarsze uznano biblioteki tyrana Polikratesa na wyspie Samos oraz Pizystrata w Atenach, które powstały w VI wieku p.n.e. Najsłynniejszą jednak była Biblioteka Aleksandryjska – Ptolemeuszów oraz biblioteka Serapeion przy świątyni Serapisa. W okresie helleńskim niektóre z bibliotek posiadały charakter publiczny. Natomiast w średniowieczu (XIII-XIV wiek) rozwinęły się biblioteki klasztorne i kościelne, a następnie uniwersyteckie. Podstawową funkcją tych pierwszych bibliotek było gromadzenie ksiąg, jak również ich wytwarzanie. W XV-XVI wieku, kiedy rozpowszechnił się druk, powstały liczne biblioteki humanistów, królów, możnowładców, zaczęły też powstawać biblioteki mieszczańskie. W XVII-XVIII wieku niektóre biblioteki, np. możnowładców, stawały się bibliotekami publicznymi, były szerzej dostępne, a z czasem nabierały charakteru ogólnonarodowego. W Oświeceniu przy instytucjach naukowych zaczęły powstawać pierwsze biblioteki specjalne. Wraz z sekularyzacją zakonów, księgozbiory, które się tam znajdowały, zasiliły biblioteki publiczne. W XIX wieku i początku XX wraz z upowszechnieniem się nauki biblioteki uzyskały rangę instytucji społeczno-kulturalnych o charakterze publicznym.
(jjb)
    Regulamin konkursu!
1.  „Niecodziennik…” i „Egeria sp. z o.o. – Pielgrzymki” ogłaszają konkurs „Biblioteka na pustyni”.
2. Konkurs obejmuje prace pisemne (w dowolnej formie) i fotograficzne mieszczące się w szeroko pojętej formule hasła konkursu „Biblioteka na pustyni”.
3. Każda praca winna być opatrzona hasłem, a w zaklejonej kopercie powinny zostać umieszczone dane: imię i nazwisko, adres, telefon, adres mailowy.
4. Prace, po ich nadesłaniu na adres „Niecodziennika”, pozostaną w dyspozycji   organizatorów, ich nadesłanie jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację: tekstu i fotografii.
5. Uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nadesłane fotografie zostały przez niego wykonane.
6. Termin nadsyłania prac (pisemnych i fotografii) upływa 30 czerwca 2012 r.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27 lipca 2012 r.
8. Nagrodami w konkursie jest publikacja trzech najlepszych prac: tekstów i zdjęć na łamach „Niecodziennika”, oraz trzy nagrody przygotowane przez „Egeria sp. z o.o.”.
Adres nadsyłania prac:
 ”Niecodziennik Biblioteczny”
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Nadbystrzycka 85
20-501 Lublin

z dopiskiem „Biblioteka na pustyni” – konkurs lub mailem: niecodziennik@mbp.lublin.pl

Komentarze