Purim 5772


IlustracjaW tym roku Purim rozpoczyna się w środę, 7 marca wieczorem. Purim jest świętem upamiętniającym ocalenie starożytnej społeczności żydowskiej w Persji przed zagładą zaplanowaną przez perskiego arystokratę Hamana, o czym wspomina biblijna księga Estery. Purim, jako święto ocalenia, jest bardzo radosnym czasem. Ze względu na swój charakter, a w szczególności zwyczaj przebierania się, nakładania masek i organizowania korowodów przebierańców, Purim często bywa nazywane żydowskim karnawałem.

Obowiązkiem każdego wierzącego Żyda jest dwukrotne wysłuchanie Księgi Estery: wieczorem – na rozpoczęcie święta i następnego dnia rano – po porannej modlitwie. Ten, kto z jakiegoś powodu nie mógł wysłuchać Zwoju Estery w synagodze, powinien przeczytać go sam. Wysłuchać czytania muszą wszyscy (oprócz głuchych, chorych psychicznie i nieletnich dzieci). Kobiety mają obowiązek wysłuchać Księgi na równi z mężczyznami, ponieważ są one bezpośrednio związane z cudem purimowym.
Wieczorem urządzana jest uczta, w trakcie której tradycyjnie spożywa się słodkie bułeczki z makiem, zwane "uszami Hamana" (hamentaszen). Czasem uczta ma charakter balu przebierańców. Obowiązkiem religijnym jest w ten dzień pić alkohol do momentu, w którym nie można będzie rozróżnić wznoszonych okrzyków: "Niech będzie błogosławiony Mordechaj" i "Niech będzie przeklęty Haman" – Adlojada.

Komentarze