Mądre słowo

Czytając o św. Sylwanie Atoskim...człowiek czasem nagada się i nagada i zachwyca go jego własne gadulstwo...a w sercu pozostaje pustka. A jedno słowo usłyszane może czasem zmienić życie.

Komentarze