Rodzina Święta jest święta bo w niej na pierwszym miejscu jest BÓG!
Hans Urs von Balthasar

Komentarze