K+oś więcej...

Ktoś, za Kim chodzę już od kilkunastu lat w powołaniu, a Kto jeszcze nie przestaje mnie zaskakiwać Sobą...i życiem z Sobą.
Kim jest Jezus, że życie z Nim jest ciągłym wzrastaniem i dorastaniem? Uczeniem się samego siebie, innych, życia?
Kiedy słucham innych gdy dzielą się swoim doświadczeniem o życiu z Nim, to nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Historie, które w swoich zasadniczych wydarzeniach zawierają się w jakimś schemacie: nie znałem Go - poznałem. I życie się zmieniło.
Nie na darmo mówi Biblia, że życie wieczne to poznanie Boga (J 17,3).
I w tym poznaniu jest tajemnica jakaś, że tak trudno nam wyrazić Kim On tak naprawdę jest...

Komentarze